Sandi Čevnja

Partizanska cesta 73C

6210 Sežana

t: +386 (0)41 425 885

f: +386 (0)5 730 5110